Skip to main content

Kalite Politikamız

Dünyamızı ve çevremizi korumak için sunduğumuz danışmanlık hizmeti müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. Personelimizin kendisini geliştirmesi için verdiğimiz hizmet içi eğitimler ile uzmanlaşmalarını ve bu uzmanlığın müşterilerimize kalite olarak dönmesini sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda hızlı ve pratik çözümler sunarak çözüm odaklı bir anlayışı hayata geçiriyoruz.

Çevre danışmanlığı hizmeti, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, personelimizi geliştirerek, bilimsel ve teknik kaidelerden güç alarak sunulmaktadır. Müşterilerimizin sorunlarına en güncel yaklaşımlar ve hukuki çerçevelerden aldığımız uzmanlıkla destek oluyoruz. Sürekli gelişen performansımız ile çevre konularına duyarlı çalışanlarımız müşterilerimizle profesyonel iletişim kurmaktadır.

Personelimizin A kalite hizmet sunabilmesi için kurumsal kültürü geliştirmeye devam ediyoruz. Birbirine yardım eden, birlikte gelişen ve bu sayede kurumu da geliştiren personelimiz işlerini güzler yüzle yürütmektedir. Müşteri ilişkileri konusunda donanımlı personelimiz ile probleminizi en hızlı şekilde tanımlıyor, yasal dayanakları inceliyor ve profesyonel çözüm geliştiriyoruz.

Sınırsız bir anlayış ve hizmet ağı ile ihtiyaç duyduğunuz tüm başlıklarda imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hizmet süreçlerimizi teknolojik gelişmelere odaklı bir şekilde gerek duyduğumuz her ana güncelleyebiliyoruz. Müşteri memnuniyetini yükseltmek için tüm paydaşlarımızla kurumsal iletişimimizi güçlü tutuyoruz.

Çalışmalarımız ile ilgili olarak hizmet alan tüm kuruluşların denetim süreçlerinde rehberlik sunuyoruz. Çevre danışmanlığı kapsamında bulunan tüm konularda uzman desteği sağlayarak problemsiz bir hazırlık süreci geçirmenizi sağlıyoruz. Kuruluş aşamasında alınması gereken sertifikalar konusunda Çevre Mühendislerimiz ile sınırsız hizmet sunuyoruz.

Global gelişmeleri yakından takip ederek, ulusal anlamda alınması gereken önlemleri rapor şeklinde hazırlayarak, paydaşlarımız ve çözüm ortaklarımızla bilgi paylaşımı yapıyoruz. Kurumsal yapımız uluslar arası sözleşmeleri yakından inceleme üzerine odaklanmaktadır. Yerel çevre politikaları ve ulusal mevzuata uygun şekilde hizmet sunarak, sorunsuz süreçlere katkı sağlıyoruz.

Müşteri memnuniyetini sağlamak aynı zamanda çevremizi korumak anlamına geldiği için atılacak her adımda duyarlılık gösteren bir kurum kültürüne sahibiz. Endüstriyel çalışmalarda gerek duyulan tüm sertifika ve lisansların alınması amacıyla geçirilen hazırlık döneminde en büyük yardımcınız olarak, faaliyetlerinize hızlı bir şekilde başlamanın önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Çevre Danışmanlık hizmeti kapsamında en yüksek seviyede profesyonel hizmet sunacağımızın garantisini veriyoruz.

  • Yürürlükteki mevzuatlar ve TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde, ulusal/uluslararası standartlar & metotlar veya özel şartlarla belirtilen deney metotlarını kullanarak, Müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet vermek.
  • Türkaktan akredite ve isgüm kapsamında yeterlilik alarak en güvenilir laboratuvar olmaktır.
  • Müşteri memnuniyeti esas alınarak zamanında, hatasız ve profesyonel hizmet vermek.
  • Tüm Laboratuvar personeli, verdiği hizmetlerde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasından sorumlu olmak , gizliliğin sağlanması ile ilgili beyan vermek.
  • Müşteri memnuniyetini artırmak, deney hizmetleri müşteri ile üzerinde anlaşılan şartlara uymadığında, kalite sisteminde tanımlanan önlemleri almak.
  • Tüm personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek yıllık eğitim planını oluşturmak, ilgili eğitimlere katılımları sağlamak. Alınan eğitimlerle kalite politikasının ve ilgili dokümanlarının öğrenilmesi ve uygulanmasını sağlamak.
  • Kalite sistemi gereği yıllık hedefler belirlemek ve faaliyetlerimizi hedeflere uygun olarak yürütmek.
  • Kalite yönetiminin etkinliğini ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.