Skip to main content

Akustik Proje


Akustik proje binaların ses ile ilgili problemlerini çözmek üzere hazırlanan, oldukça detaylı olan ve izolasyon yöntemlerini de içeren kapsamlı bir mimari projedir. Sesin binada hapsedilmesi veya dışarıdaki gürültünün içeriye yansımaması adına çizilen bu proje konfor alanını genişletmek hedefine ulaşmak için hazırlanmaktadır. Bu projenin içeriğinde binanın ses ile ilgili ölçümleri de daha önce yapılan analizler sonucu yer almaktadır. Bina akustik raporunda elde edilen ölçüm ve analizlere göre akustik proje çıkartılmaktadır. Elbette bu iki işlem de uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Binanın teknik detaylarının da yer aldığı akustik proje, ses yalıtımı ile ilgili neler yapılması gerektiğinin çerçevesinin çizildiği bir çalışmadır. Bu projeye ek olarak akustik proje raporu oluşturulmaktadır. Hepsinin ortak amacı binaların sesten arındırılması, sessiz bir çalışma ortamı sağlanması veya dış etkenlerin etkisinin minimize edilmesidir. Binalarda yapılan iş faaliyetlerinde ortaya çıkan yoğun gürültünün özellikle büyükşehirlerde dip dibe yapılan diğer binalar tarafından duyulmaması ses yalıtımı ile birebir ilgili olmaktadır. Sanayi tesislerinin şehir dışında olmasının ve toplu bir yerleşke şeklinde yapılandırılmasının sebebi budur.

Diğer yandan büyük şehirlerde araç ve yaya trafiğinin konutlarda veya apartmanlarda yaşayanları rahatsız etmemesi adına akustik projelerin henüz inşa aşamasında hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi önem arz eder. Çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanarak sunulan bu projelerin uygulamaya geçebilmesi için ilgili makamların onaylaması ve inşa işlerinden sorumlu birimlere aktarılması takip edilmelidir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve yerel yönetim mekanizmaları bu konuda yasal hakka sahip kurumlardır.

Akustik Proje Nedir?

Akustik proje nedir sorusu bu alanda faaliyet gösteren her firmanın ve işletmenin bilmesi gereken bir konudur. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca neler yapılması gerektiği, ses konusunda alınması gereken önlemler, yalıtım konusunda hangi malzemelerin kullanılması gerektiği ile ilgili mimari bir akustik proje oluşturulması önerilmektedir.

İnşaat zamanında bu tür önlemlerin alınması daha sonraki problemler için önlem niteliğinde olacaktır. Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmış projelerin işler hale gelmesi uygulama biriminin sorumluluğunda olmaktadır. Yerel uygulayıcılar arasında ise hem belediyeler hem de inşaat işini yürüten yüklenici firmalar ön plana çıkmaktadır.

Mimari projelerde akustik proje yasal bir zorunluluk olarak belirtilmektedir. Günümüz yaşantısında giderek artan şehirleşmenin sonucu olarak insan sağlığını rahatsız eden gürültüye tedbir olarak öncelikle ses yalıtımı önerilmektedir. Binaların ses yalıtımını sağlamak için ise farklı malzemeler kullanılmaktadır.

Binanın dış cephesinde olduğu kadar iç cephesinde de kullanılan bu malzemelerin yanı sıra pencere ve kapıların da izolasyon destekli olması müthiş önem taşır. Zira binalarda ince duvarların yanı sıra pencerelerin yalıtım destekli olmaması gürültüye karşı alınması gereken önlemleri zayıflatacaktır.

Asbest Akustik Proje Fiyat (Ekonomik) - Çevre Group

Bakanlık Onaylı Akustik Proje

Bakanlık onaylı akustik proje gürültüye karşı alınması gereken önlemler açısından faydalı olmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ve yetkili kurumlar tarafından hazırlanmış projelerin mimari olarak uygulanması yürütücü firmaların sorumluluğunda olmaktadır. Mimar ve mühendislerin uygulama noktasında üstelenecekleri rol, daha sonraki aşamalarda yapılacak denetimlerde problem yaşanmamasına destek olacaktır. Eski yapılarda gürültü ile ilgili önlemler zayıf olduğu için bu binaların tadilattan geçirilerek ses yalıtımı konusunda güçlendirilmesi yöntemine başvurulmaktadır.

Yeni yapılarda ise artık inşaat aşamasında ses, su ve ısı yalıtımı yapılarak bina oturmaya ve kullanmaya hazır halde teslim edilmektedir. Ancak bu yapıların denetimi hem bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar hem de yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden denetimlerin de en az rapor ve proje hazırlama kadar disiplinli bir süreç olması önem arz eder.

Türkiye’de modern yaşam standartlarına uyum sağlamak amacıyla tadilatı yapılan binalarda da artık ses ile ilgili problemler dile getirilmekte ve çözüm aranmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte binaların ses izolasyonunu sağlayan kaliteli ürünler imal edilmektedir. Farklı bütçelere göre kullanılabilen bu malzemeler binaların dış cephe kaplaması şeklinde uygulanabileceği gibi iç cephede de kullanılabilir. Akustik proje ile yapılacak çalışmalar ilgili firmalarda teslim edilir ve çalışmalar sonucunda yeniden değerlendirme yapılır.

Akustik proje uzmanlar tarafından hazırlanarak bakanlık onaylı firmalarca istenen firmaya ve kuruluşa teslim edilmektedir. Yeni yapılan apartman, site veya işyerlerinde akustik önlemler alınmakta, insanların daha refah dolu bir ortamda yaşamaları veya çalışmaları sağlanmaktadır.