Skip to main content

Akustik Raporu


Akustik raporu özel veya ticari amaçla kullanılsın, her türlü binanın çeşitli iç ve dış etkenlerden kaynaklanan gürültüye karşı korunması amacıyla hazırlanan rapordur. Modern dünyanın en fazla rahatsızlık veren problemlerinden biri olan gürültüye karşı mimari aşamada önlemler alınması gerekir. Gerek araç trafiği gerekse diğer koşullardan etkilenmeden yaşamı idame ettirmek, hiç olmazsa ikamet edilen bölgede bu seslerden arınmak, insan sağlığı için önemlidir. Çalışma hayatında gün içinde yeterince gürültüye maruz kalan insanların, dinlenmeye ve sesten arınmaya ihtiyacı olmaktadır. Bu yüzden mimari akustik raporu düzenlenerek, binanın sesten nasıl daha çok arındırılabileceği üzerine çalışma yapmak refah içinde yaşama amacına hizmet edecektir.

Sadece yeni yapılan binaların değil, tadilatı istenen ve yalıtım konusunda problem yaşayan binalar için de ses izolasyonu yaptırılabilir. Çevre gürültüsünden fazla etkilenen binaların bu izolasyon yöntemi ile daha sessiz bir ortama kavuştuğu görülmektedir. Ancak bu çalışma başlamadan önce işin teknik be bilimsel yönünün ortaya konması gerekecektir. Bunu sağlayan ise akustik raporu olmaktadır. Binanın ses geçirgenliği ve nasıl daha iyi duruma getirilebileceği bu raporlar üzerinden yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır.

Binaların konfor olarak daha iyi duruma getirilmesinin yanı sıra ses yalıtımının da sağlanması çok önemlidir. Özellikle büyükşehirlerdeki gürültülü yaşam birçok insanın aşırı stres altında çalışmasına neden olduğu için; bu insanların evlerinde rahat olmasını sağlamak şehir planlamasının da ana hedefleri içinde yer almaktadır.

Akustik Raporunu Kim Hazırlar?

Akustik raporu binalar için yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır. Bu uzmanlar çevre danışmanlık firmalarında görev almakta olup, yapılacak anlaşma çerçevesinde bu rapor hazırlanarak sunulmaktadır. Altında yetkili uzmanın imzası olmayan raporlar kabul edilmemektedir. Yapılacak çalışmalara kaynak sağlaması açısından bina akustik raporu çok büyük önem arz etmektedir. Teknik bir konu olduğu için yapılacak akustik incelemeler ışığında elde edilecek analizler ve değerlendirmeler rapora yansıtılmaktadır.

Böylece bir binanın ses bakımından neye ihtiyacı olduğu, akustik raporunda net bir şekilde ifade edilmektedir. Deneyimli Çevre Danışmanlık firmaları tarafından hazırlanan akustik raporu sonucunda binalarda yapılacak iyileştirmeler listelenmektedir. Yeni yapılacak binaların ise inşaat aşamasından bitme aşamasına kadar olan süreçte ses yalıtımı ile ilgili yapılması gerekenler yapıldığı müddetçe akustik bakımdan problem yaşanmamaktadır. Bu yüzden profesyonel şekilde işini iyi yapan uzmanların deneyiminden faydalanmak gerekir. Hem inşaat firmalarının hem de isteyen bina yöneticilerinin yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, ulaşmak istedikleri ses izolasyonu hedefine yönelik amaçlar bu rapor sonucunda elde edilmektedir.

 Uzman olarak ifade edilen personel Bina Akustiği Uzmanı olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda Çevre Bakanlığı tarafından kendisine lisans tanımlanmakta, bu raporu verir yetkinlikte olduğu belirtilmektedir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bu uzmanlar size istediğini bina akustik raporunu hazırlamaktadır. Böylece yapmak istediğiniz çalışmalar buna göre şekillenmektedir.

Asbest Akustik Rapor - Çevre Group

Akustik Raporunu Hangi Firmalar Verir?

Binaların veya istenen mekanların gürültü seviyelerini ölçme işi Çevre Danışmanlık firmaları tarafından yürütülmektedir. Ses çevreyi ilgilendiren ana unsurlardan biri olduğu için danışmanlık firmalarından istenen rehberlik alınabilmektedir. Bu raporda ses bakımından binanın sınır değeri belirlenmektedir. Yapılan analizler ile binanın seviyesi ölçülmektedir. İstenen rapor istenen boyutta hazırlanarak teslim edilmektedir.

Mimarların ve mühendislerin akustik raporu ile ilgili olarak uzman desteği alması ve bu raporun altında bina akustiği uzmanı imzasının olması her zaman istenmektedir. Raporun yasal olarak kabul edilmesi için ve ardından akustik projenin oluşturularak binalarda gereken önlemlerin alınması için bilimsel temelde yaklaşmak gerekmektedir. Buna ek olarak akustik performans belgesi de hazırlanabilmektedir.

Binaların gürültüye karşı hassasiyet seviyeleri “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılması gereken işlemler ile test edilmektedir. Mevzuata bağlanan bu konu ile çeşitli Çevre Danışmanlık firmaları yetkilendirilmiştir. Bu firmalarda yer alan uzmanlar binaların gürültüye karşı hassasiyetlerini değerlendirmektedir. Mühendislik akustiği alanında yer alan bina akustik raporu belirli sertifikalara sahip olan uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır.

Çevre Bakanlığı himayesinde açılan kurslarda başarılı olan ve bakanlık tarafından yetki verilmiş personeller bina akustik raporu düzenleyerek ilgili kuruluşa iletir. Genelde tadilat yapılacak binalarda da bu rapor istenmektedir. Buna göre binanın ne tür bir yalıtım malzemesi ile korunacağı, hangi ekipmanların kullanılması gerektiği ve seviye kontrolü yapılmaktadır.