Skip to main content

Asbest Maruziyeti


Asbest maruziyeti, organizmanın bu maddenin tehlikeli ve yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kalması anlamında gelmektedir. Ülkemizde birçok coğrafi bölgede doğal formunda bulunan ve bulunduğu yerleşkelerde de kanserojen etkisi ile bilinen asbest maddesi, endüstriyel çalışmalarda da kullanılmaktadır. İçeriğindeki silisyum ve oksijen ile insan vücudunda özellikle akciğer organında riskli yapılar oluşturması nedeniyle maruziyetinin önlenmesi için başta iş sağlığı ve güvenliği ana bilim dalı olmak üzere birçok alan tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Lifli yapısı olması nedeniyle solunduğu zaman oldukça kalıcı zararlar vermektedir. Asbest maddesi direkt olarak kanserojen etki yaratmakta, akciğerlerin fonksiyon kaybı yaşamasına neden olmaktadır. Bu yüzden maruziyet söz konusu olduğu zaman çalışanın derhal sağlık takibine alınması elzemdir. Asbest endüstride güçlü yapısı ve dayanıklı olması nedeniyle çokça tercih edilmektedir. Bu yüzden ilgili sektörlerde çalışanların kesinlikle gerekli tedbirleri alarak çalışması önem arz eder. Bu konuyla yakından ilgilenen asbest söküm uzmanları ve iş güvenliği uzmanları gerekli tedbirlerin alınması konusunda sorumluluk sahibi olmalıdır.

Çalışanların asbest ile yapılacak işlemlerden önce eğitim alması hayati açıdan gerekliliktir. Solunmasını engelleyen maskeler takılması, kişisel koruyucu donanım kullanılmasının ihmal edilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Asbest Maruziyetinde Ne Yapılmalıdır?

Asbest maruziyeti söz konusu olduğu zaman çalışanların derhal ilgili testleri vermek üzere sağlık kuruluşuna sevki yapılmalıdır. Hem solunum testi hem de akciğer grafisi çekilerek ne kadar maruz kalındığı ölçülmelidir. Merkezimiz tüm kan tahlillerini yapmakta olup, akciğer grafisi de buna önlem alarak çekilmektedir. Mezotelyoma asbest nedeniyle oluşan önemli bir hastalık olduğu için, bu tür çalışmalarda iş güvenliğine azami derecede riayet etmenin önemi büyüktür.

1960’lı yıllarda tüm dünyada bu tür rahatsızlıkların ortaya çıkması asbest ile yapılan çalışmaların sınırlandırılmasına yol açmıştır. Asbest maruziyeti yaşayan kişilerin akciğer kanseri vakasına yakalanmaları düşündürtmüş, buna önlem olarak asbest çalışmalarına sınırlılık getirilmiştir. Ancak yine de hala birçok sanayi sektöründe dayanıklı bir madde olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Bu da dikkatli olunmasını gerektirmektedir.

Asbest Maruziyeti Ölçümü - Çevre Group

Asbest ve İş Güvenliği

İş güvenliği uzmanları ve asbest söküm uzmanlarının işbirliği ile özellikle bina yıkımlarında gerekli önlemler alınmaktadır. Çalışanlar ayrılmış bir bölgede iş kıyafetlerini giymekte, yine iş sonunda aynı bölümde iş kıyafetlerini çıkarıp steril olarak çıkmaktadır. Kişisel koruyucu donanımların elzem olduğu sayılı iş kollarından birisidir. Bunu sağlamakla yükümlü olan işverenler, gerek çevre danışmanlık firmaları, gerekse ortak sağlık güvenlik birimlerindeki uzmanlardan rehberlik desteği alabilirler. Böylece çalışanların sağlığını korumak adına alınması gereken önlemleri almış olacaklardır.

İş güvenliği uzmanları çevre danışmanlık firmaları ile işbirliği yaparak özellikle asbestle ilgili çalışmalarda eş güdüm halinde çalışabilirler. Gemi sökümü ve kentsel dönüşüm faaliyetleri asbeste en çok maruz kalınan iş türleridir. Soluma, deriye temas ve beslenme sırasında asbest bulaşabilmekte, bunun önlemi olarak ise eldiven, maske ve sterilizasyon önerilmektedir.