Skip to main content

Endüstriyel Yapılarda Yıkım


Endüstriyel yapılarda yıkım olası tehlikeli sonuçları nedeniyle azami seviyede özen gösterilmesi gereken işlerden biridir. İş güvenliği yasaları gereği alınması lüzum görülen çok detaylı tedbirler bulunmaktadır. Bu yüzden yıkım öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken onlarca önlemin uzmanlar tarafından çalışanları da bilgilendirerek alınması hayati önem taşır.

Yıkım öncesinde tüm izinlerin alınması, asbest incelemesinin yapılarak raporunun oluşturulması istenmektedir. Yıkım sırasında ise araç kullanan ve ekipman kullanan herkesin gerekli kişisel koruyucu donanımlar ile iş sahasında bulunmasına dikkat edilmelidir.

Endüstriyel Yapılarda Yıkım - Çevre Group

Endüstriyel yapılar farklı kimyasal maddeler içerdiği ve özellikle asbest riskine karşı önlem alınması gerektiği için, işin uzmanları tarafından yıkım planı yapılmalıdır. Bu yüzden en kapsamlı hazırlıklar iş güvenliği uzmanları, asbest söküm uzmanları ve tehlikeli madde danışmanlarının da içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmelidir. Her birimin kendi uzmanlık alanında faaliyet göstermesi, endüstriyel yapılarda yıkım konusunda yanılma payını düşürecektir.

Çalışanların da sağlığı söz konusu olduğu için, insan sağlığını temel alarak tam kapsamlı iş güvenliği tedbirlerinin alınması, yıkım sırasında herhangi bir sağlık problemi yaşanmaması açısından faydalıdır.

Yüksek risk kapsamında olduğu için tehlikeli madde danışmanlığı da dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların endüstriyel yapılarda yıkım konusunda profesyonel bir yöntem takip etmesi gerekir.

Endüstriyel Yapılarda Yıkım Nasıl Yapılır?

Endüstriyel yapıların yıkımı için alınacak tedbirler kapsamında işletmelerin tehlike sınıfı da göz önüne alınarak yıkım işlemine başlanması, sonraki süreçlerde yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilmesi için avantaj sağlayacaktır.

Risk analizi yaparak yıkım işlemine başlanması mantıklı olacaktır. Elbette gerekli izinlerin alınması, karar verilen endüstriyel tesisin etüdünün tamamlanması, personelin sağlık taramalarının bitmiş olması, asbest bulunması ihtimaline karşın numunelerin alınarak analizinin yapılması, hazırlanacak asbest raporunun ilgili birimlere iletilmesi aşamaları da öncesi için önem arz eder. Yıkımlarda etrafta alınması gereken iş güvenliği tedbirleri de ilgili uzmanlar tarafından alınarak ilgili personel tarafından uygulanmaktadır.

Sanayi tesislerinin yıkılması oldukça zorlu bir süreçtir. Birçok kimyasal maddenin bulunduğu, depolandığı, kullanıldığı ve üretim sürecine dahil edildiği endüstriyel tesislerin yıkım kararı alındığında yapılması gereken ilk işlem öncelikle asbest varlığının sorgulanmasıdır. Asbest gibi tehlikeli maddelerin varlığı yıkım sürecinde çeşitli tehlikelere gebe olmaktadır. Asbestin yıkımda zarar görmesi, direkt olarak çalışanların sağlığına risk teşkil edecektir. Bu yüzden asbest envanter raporu ile birlikte binada varlığı fark edilirse, laboratuar sonucu ile türü tespit edilebilirse, gerekli çalışmalar yürütülerek asbest bertarafı işlemleri tamamlanmalıdır. Daha sonra yıkım işlemlerin başlanabilir.

Endüstriyel Yapılarda Yıkım Nasıl Yapılır? - Çevre Group

Endüstriyel Yapılarda Yıkım Yapan Firmalar

Endüstriyel yapılarda yıkım yapan firmalar yetki belgesi olan ve bakanlık tarafından sertifika ile lisanslandırılan kuruluşlar olmaktadır. Teknolojik araç ve gereçler kullanılarak yapılan yıkımlarda, işlerin daha kolay ve sağlıklı ilerlemesi adına çalışanların iş güvenliği önlemleri alması gerekir. Bu güvenlik tedbirleri arasında kişisel koruyucu donanımların kullanılması öncelik haline getirilmelidir. Bunun dışında gerek asbest gerekse diğer tehlikeli maddelere temasın da önüne geçilmesi hayati önem taşır.

Birçok farklı teknikle yıkımı yapılabilen endüstriyel yapılarda dikkat edilmesi gereken en önemli süreç kimyasal maddelerin analizi ve bertarafıdır. Zira bu sektörde kullanılan, zehirli içeriği olan, temas durumunda farklı rahatsızlılara neden olan, yanıcı, patlayıcı ve kolay tutuşabilen maddeler asıl tehlikeyi oluşturmaktadır. Bu nedenle yıkım işleminin tamamen profesyonel olan firmalara yaptırılması konusunda dikkatli olmaya ihtiyaç duyulur. Binaların kimyasal içeriklerinin incelenmesini ardından mekanik yıkım işlemine başlanabilir.

Ülkemizin endüstriyel tesis yıkımı konusunda deneyim kazanmış birçok öncü kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların yetkili olmasına özen göstermek sağlıklı çalışmalar yapılması adına önemlidir. Mekanik ve fiziksel olarak başlayan yıkım işi, çeşitli makineler kullanılarak yapılır. Bu makinelerin güvenlik tedbirleri alınmış, bakımları yapılmış araçlar olmasına firma dikkat edecektir. Yapılan sözleşme gereği yıkımda kullanılacak araçları kullanması gereken operatörlerin belgeli olması, gerekli İSG önlemlerine haiz şekilde çalışmaya başlaması konusunda uzmanların denetimi esas alınmalıdır.

Gerekli şartları taşımayan çalışanların yıkım sahasına yaklaştırılmaması, operatörlerin de bu konuda dikkatli olması, çalışması gereken uzman kişilerin ise sahaya özgü donanımları taşıyor olması önem arz edecektir. Ülkemizde endüstriyel yapılarda yıkım konusunda uzmanlaşmış ekiplere sahip birçok kuruluş bulunmaktadır.

Endüstriyel Yapılarda Yıkım Yapan Firmalar - Çevre Group