Skip to main content

Atık Bertarafı (Tehlikeli, Tehlikesiz)

Atık Bertarafı (Tehlikeli, Tehlikesiz) - Çevre Group

Atık bertarafı tehlikeli ve tehlikesiz kalıntıların ortamdan uzaklaştırılması, izole edilmesi ve yok edilmesi sürecine dayanan bir işlemdir.

Tehlikeli boyutta olan kimyasal maddeler, özel bir çalışma ile bertaraf edilmektedir. Bu konuda tehlikeli madde danışmanı koordinesinde öncende planlanan bir süreç devreye alınır ve bu bağlamda yapılacak işler ile ilgili olarak gerekli yasal izinler alınır. Bundan sonra çalışanların kişisel koruyucu donanımlar kullanarak kimyasal maddeleri sökmek ve ortamdan uzaklaştırmak amacıyla dikkatli şekilde faaliyetler gerçekleştirir.

Atılan kimyasal tehlikeli maddeler farkında olmadan hayati tehlikeye de yol açmaktadır. Maddenin riskli olduğunu bilmeyen tüm canlılar problem yaşamadan önce atık bertarafı gerçekleştirilmelidir. Tehlikeli atıklarla temas eden herkes çok riskli veya az riskli rahatsızlıklara yakalanabilmektedir.

Atıkların hiçbir zaman doğaya salınmadan toplanması en ideal yöntemdir. Ancak doğadaki tehlikeli atıkların da yine uygun teknik metotlar ile toplanabildiği görülmektedir. Bunu yapan yetkili firmalar ve danışmanlar doğamızı ve canlıları çeşitli tehlikelerden korumaktadır.

Tehlikeli Atıkların Bertarafı Neye Göre Yapılır?

Tehlikeli Atıkların Bertarafı Neye Göre Yapılır? - Çevre Group

Tehlikeli atıkların bertarafı uygun bilimsel ilkeler ışığında, yetkili firmalar ve korunan çalışanlar tarafından yapılmalıdır.

Öncelikli hedef kesinlikle atık oluşmasını önlemek veya minimize etmektir. Bunun için de işletmeler, fabrikalar veya tehlikeli maddeler ile çalışan tüm işyerlerinde gerekli önlemler alınmalıdır. Bu tür atıkların geri dönüştürülerek kazanılması muhtemel ise gerekli işlemler yapılmalıdır. Bir yerde güvenli şekilde depolanıp geri dönüşüm tesisine gönderilmelidir. Ancak bu işlemlerin iş güvenliği kurallarına yüzde yüz riayet ederek gerçekleştirilmesinin önemi de göz ardı edilmemelidir.

Genelde endüstriyel tesislerde kullanılan hammaddeler veya işlenene tehlikeli maddelerin prosesi sonucu ortaya çıkan tehlikeli atıkların bertarafı, bakanlığın belirlemiş olduğu kanun maddelerine göre yapılmaktadır.

Çevre Bakanlığının yetkilendirdiği çevre danışmanlık şirketlerindeki tehlikeli madde uzmanlarının bilgisi dahilinde yapıldığında, hiç kimsenin canı yanmadan işlemler bitirilmektedir. Kişisel koruyucu donanım kullanarak ve gerekli eğitimlerden geçirilerek çalıştırılan personel, iş güvenliği uzmanları ile koordine şekilde mesailerini geçirmektedir.

Tehlikeli Atık Yönetmeliği

Tehlikeli Atık Yönetmeliği - Çevre Group

Tehlikeli atık yönetmeliği bakanlığın ilgili birimleri tarafından hazırlanarak yetkili komisyonların onayından geçtikten sonra meclis tarafından kabul edilen kanun maddelerinden oluşmaktadır.

Atık bertarafı yapacak tüm şirketlerin bu bağlamda ele alınan yönetmelikleri başucu kaynağı olarak kullanması sağlıklı ilerleyiş için gereklidir. Ülkemizde tehlikeli atıklarla çalışma konusunda tam olarak yetkilendirilmiş firmaların, bu konuda yaptıkları çalışmalar göz önündedir.

Uzmanların olmadığı bir çalışma şekli kesinlikle düşünülmemeli ve personel bu tehlikeli maddeler ile temas ettirilmemelidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yasaklanmış bu maddeler ile çalışma örneklerinden birini çok yaygın olduğu için asbest olarak vermek mümkündür.

Asbest tehlikeli atık kategorisinde yer almaktadır ve bertarafı da kesinlikle bilimsel ilkelere göre yapılmalıdır. Bu ilkeleri takip eden, bilen ve uygulama konusunda profesyonel olan tehlikeli madde danışmanları, asbest söküm uzmanları ve iş güvenliği uzmanları koordine şekilde işlemlerin sağlıklı yürümesini sağlamaktadır.