Skip to main content

Gemilerde Asbest


Gemilerde asbest en fazla kullanılan malzemeler arasındadır. Bakım zamanlarında ve riskli durumlarda bu asbest maddesi bertaraf edilmek üzere sökülmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu çalışmalar artık daha rahat yapılsa da, yine de emek sarf edilmesi ve çalışanları elle söküm yapması gerekebilmektedir. Bu yüzden gemilerde asbest söküm çalışmaları sırasında iş güvenliği önlemlerinin azami seviyede alınmasına önem verilmelidir. Periyodik bakım zamanları tersanelerde ve limanlarda gemilerdeki tehlikeli maddelerin sökümü gerçekleşmektedir. Bu çalışmaların zehirli maddeyi sökmek amacına hizmet etmesi müthiş derecede önemlidir.

Akciğer zarında su toplanmasına ve iltihap oluşmasına neden olan asbest, mezotelyoma rahatsızlığı oluşturarak kansere de sebebiyet vermektedir. Bunun önüne geçmek için ise önceden kişisel koruyucular ile tedbirli olunması önerilmektedir. Bu hastalık tamamen asbest ile yapılan çalışmalarda bulaşmaktadır. Çalışanların asbest tozu soluması veya direkt olarak temas etmesi sonucu bu madde akciğerde hasar yaratmaktadır.

Gemilerin sökülmesi sırasında sadece çalışanlar açısından değil, aynı zamanda çevredekiler açısından da tehlike teşkil etmesi riskin büyümesine neden olmaktadır. Bu yüzden çalışma alanının çevrelenmesi, çalışanların kişisel koruyucu donanım giymesi elzemdir.

Gemilerde Asbest Sökümü

Gemilerde asbest sökümü tamamen bilimsel ve teknik olarak yapılması gereken profesyonel bir iştir. Uzmanlar tarafından koordine edilmesi gerekmektedir. Asbest söküm uzmanlarının rehberliğinde ve denetiminde, hepsi gerekli eğitimleri almış personel ile söküm işlemi gerçekleştirilmektedir. İş güvenliği uzmanlarının da bu süreçte kendi alanıyla ilgili güvenlik tedbirlerini alması için yeterli personel görevlendirmesi yapılmalıdır. Çalışanların bu izole alandan kamuya açık alanlara iş kıyafetleri ile geçmemesi için her önlem alınmalıdır.

Ülkemizde gemilerde asbest sökümü sadece lisansı olan danışmanlık firmaları tarafından yürütülebilmektedir. Bu firmalarda görevli asbest söküm uzmanları gerekli izinleri alarak çalışmalar için yeterli hazırlığı yapmaktadır.

Lisans sahibi olmayan firmaların asbest sökümü için yetkisi yoktur ve böyle durumlarda çok ciddi yaptırımlar söz konusu olmaktadır; çünkü çok tehlikeli iş grubunda yer alan asbest sökümünde ihmaller riskli akciğer hastalıklarına neden olmaktadır. Bu nedenle sadece sertifikalı, yetkili ve deneyimli danışmanlık firmalarından destek almalısınız.

Gemilerde Asbest Sökümü - Çevre Group

Gemilerde Asbest Sökümü Nasıl Yapılır?

Gemilerde asbest sökümü için önce gerekli izinler alınmalıdır. Çalışma yapacak tüm personelin sağlık raporları, çalışma izinleri, aldıkları eğitimleri gösteren belgeleri sunulmalıdır.

Alınması gereken önlemler ile ilgili ise asbest söküm uzmanları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanları sorumlu olmaktadır. Bu uzmanların denetiminde sağlıklı çalışmalar yürütülebilir. Ancak aksi durumda kontrolsüz bir söküm işlemi veya bilinçsiz bir temas/soluma durumunda çok ciddi sağlık riskleri ortaya çıkacaktır. Bunu önlemenin ilk yolu yetkili firmalar ile çalışmaktır.

Bu alanda faaliyet gösteren danışmanlık firmaları gemilerde asbest sökümü ile ilgili tüm yasal izinleri almaktadır. Modüller veya yazışmalar ile ilgili kamu kurumlarından gerekli izinleri alan firmalar, çalışmalara başlamak için gerekli hazırlıkları uzmanları aracılığı ile yapmaktadır. Personelin hazırlanması, çalışma alanının izole edilmesi, kişisel koruyucu donanımların temin edilerek personele teslim edilmesi önemli konulardır.

Türkiye’de asbest sökümü ile ilgili yeterli uzmana sahip olan sayılı firma vardır. Bu alanda daha önceki referansları inceleyerek anlaşma yapabilirsiniz. Özellikle asbest söküm uzmanının deneyimli olması en önemli hususlar arasındadır. Bu da ancak sektörde yıllardır var olan firmalarla çalışılarak kazanılabilecek bir ayrıcalıktır.

Asbest sökümü çok tehlikeli işler sınıfında olduğu için bu konuda alınacak tedbirler konusunda da dikkatli davranmak gerekir. Çalışanların sağlığı öncelikli konulardan biri olmakla birlikte çevredekilerin sağlığı da düşünülmelidir. Temas halinde yapılması gerekenler, soluma durumunda ilk müdahale gibi sağlık ve ilkyardım konuları da çalışanların hakim olması gereken eğitimler arasındadır.