Skip to main content

Asbest Ölçümü


Asbest ölçümü yıkılma kararı verilen binalar başta olmak üzere, gemiler, endüstriyel tesisler ve asbest maddesinin kullanıldığı her alanda yapılması gereken, çalışma koşullarının daha sağlıklı olmasını sağlayan ölçüm türlerinden biridir. Bu ölçüm çalışanların maruz kalmaması için hayati önem taşır ve mutlaka profesyonel olarak yapılması gerekir.

Yıkım kararı verildikten sonra işe başlamadan önce her nerede asbest varlığından şüphe ediliyorsa, bir uzman aracılığı ile o bölgeden madde numunesi alınmalı ve tetkik için laboratuara gönderilmelidir. Binanın yıkılması eski yapı olduğu için asbest kullanılmış olduğu konusunda yetkililerde düşünce uyandırabilir. Çalışanların ve yıkım işinde görevli personelin sağlığını tehlikeye atmamak ve yasal prosedürleri yerine getirmek için asbest ölçümü yaptırmak en mantıklı tercih olacaktır.

Sadece yıkım değil, tadilat veya benzeri çalışmalarda da eğer birimde asbest varlığından şüphe ediliyorsa kesinlikle ölçüm yaptırılmalıdır. Tetkikten sonra asbestin türüne göre iş güvenliği tedbirleri alınmalı ve iş şekline karar verilmelidir. Söküm işlemi başlamadan önce gerekli tüm İSG tedbirlerinin alındığından emin olunmalıdır. Alınan katı numune ile asbestin türü belirlenmektedir. Bu işlem bitmende önce kesinlikle o bölgede çalışma yapmamak gerekir çünkü olası bir asbeste maruz kalma vakasında çok ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilmektedir.

Asbest Ölçümü Nasıl Yapılır?

Asbest ölçümü için kesinlikle bir uzmandan yardım alınmalıdır. Asbest söküm uzmanı bu alanda kendini yetiştiren ve gerekli eğitimleri almış kişidir. Uzmanlık alanına göre yasal çalışmaları yürütebilecek ve size asbestin türü hakkında yorum yapılacak numune alma işlemini gerçekleştirecek profesyonel kişiler ile çalışmak önemlidir.

Farklı analiz metotları kullanılarak alınan numuneden asbestin türü tespit edilmektedir. Laboratuar ortamında yapılan bu analiz, söküm işleminin mahiyeti hakkında karar verilmesine yardımcı olacaktır. Uzmanlar türe göre çalışma şekli belirleyecek ve sahada çalışacak kişiler buna göre seçilecektir. Bu seçilen kişilerin tamamen asbest söküm eğitiminden geçen sertifikalı personel olmasına dikkat edilmelidir.

Bu analizler sonucu ortaya çıkan asbestin türüne ve miktarına göre çalışma şekli, söküm planı yetkili mercilere bildirilmelidir. İllerde yer alan Çalışma Bakanlığına ait müdürlüklerden yasal izin alınarak çalışmaya başlanabilir.

Asbest ölçümünde kullanılan bir diğer metot ise maruz kalma seviyesinin ölçülmesi olmaktadır. Normalde çalışma öncesinde asbestin varlığını tespit edebilmek daha faydalıdır ancak bazı durumlarda ortamda asbest varlığı olmadığı varsayılarak çalışmalar başlayabilmektedir. Böyle durumlarda çalışanın asbeste maruz kalma seviyesi yapılacak solunum testleri ve elde edilecek bulgular üzerinde yapılacak analiz yöntemleri ile tehlikenin boyutu tespit edilmektedir.

Çalışan veya çalışanların bir mesai süresi boyunca (8 saat) asbeste ne kadar maruz kaldıkları araştırılmaktadır. Tüm bu süreçler öncelikle işin uzmanları tarafından yürütülmek zorundadır. çalışanların maruz kalması halinde alınması gereken tedbirler ile ilgili iş güvenliği uzmanları ile işbirliği yapmaktan kaçınılmamalıdır.

Asbest Ölçümü Yapan Firmalar

Asbest Ölçümü Yapan Firmalar - Çevre Group

Ülkemizde asbest ölçümü yapan firmalar Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve akredite edilmiş kuruluşlardır. Özel sektör alanında hizmet sundukları için, bu tür ölçümleri yaptıracak yetkililer veya hafriyat şirketleri bu yetkili kurumlar ile iletişime geçerek hizmet talep eder. Yetkili laboratuarlarda yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan asbest türü ve miktarı ile ilgili ne tür çalışmalar yapılacağına ise yine bu kuruluşlar karar vermelidir. İşin tüm paydaşlarının bu konuda fikir birliğine sahip olması çalışmaların verimli ilerlemesi için oldukça yararlı görülmektedir.

Türkiye’de Çalışma Bakanlığı tarafından akredite edilmiş birçok kuruluş, asbest ölçümü, analizi ve sökümü ile ilgili çalışmaları yasal olarak yürütebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında yetkisi olmayan firmaların imza yeterliliği de yoktur. Aynı şekilde yetkisiz laboratuarlarda ölçüm ve analiz yaptırmaktan da kaçınmanız gerekir. Aksi takdirde hem yapılacak çalışmanın yasal olarak ilerlemesi mümkün değildir hem de elde edilecek analiz sonuçlarının güvenilir olduğu konusunda da sağlıklı bir tablo elde edilmemiş olur.

Gerek asbest ölçümü yapan firmalar gerekse elde edilen numuneleri analiz eden yetkili sertifikalı laboratuarlar, asbest alanında yasal temsilciler olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olmaları, sektörün tüm paydaşlarının güvenini kazanmaktadır. Bu yüzden asbest ölçümü için hem numune alma evresinde hem de analiz elde etme sürecinde tamamen yetkili firmalara güvenmelisiniz. Kanserojen içeriği olan asbest maddesi ile çalışma konusunda asbest söküm uzmanları, tehlikeli madde danışmanları, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları birlikte çalışabilmektedir.