Skip to main content

Topraklama Projesi


Topraklama projesi binaların elektrik tesisatları ile ilgili en önemli projeler arasında olup hayati riskleri minimize ettiği için oldukça değerli olarak kabul edilmektedir. Genel elektrik projesi çizilmeden önce yapılması gerekenler arasında yer almaktadır. Binaya yüksek gerilimden gelen enerjinin olası risklerde binadakilerin hayatını tehlikeye atmaması için doğrudan toprağa yönlendirme işlemidir. Böylece herhangi bir sıkıntılı durumda insan hayatını tehlikeye atmaması adına tamamen profesyonel şekilde yapılması zorunlu bir projedir. Yapılacak denetimlerde topraklama projesinin eksik olması çalışma veya iskan ruhsatının alınmamasına neden olabilmektedir. Elektrik ile ilgili yaşanması muhtemel problemleri önleyen bir sistem olduğu için mühendisler tarafından da uzman şekilde tasarımı yapılmalıdır.

Tasarımından çizimine kadar profesyonel olarak ilerlenmesi gereken bir süreç olduğu için, binalarda daha sonra kullanılacak araç gereç ve makinelerin yüksek verimde çalışması ve voltaj hareketlerinden etkilenmemesi için topraklama projesi en başarılı uygulamalar arasındadır. Düzenli aralıklarla kontrol edilmesi en faydalı sonuçlar alındığını göstermektedir. Elektrik mühendisleri tarafından tasarlanarak bina için en uygun şekilde hazırlanan topraklama projesi genel elektrik projesinin başarıya ulaşması için elzem çalışmalardan biridir. Binanın elektrik bağlantılarının ve sisteminin iyi şekilde çalışması için topraklamanın uygun şekilde yapılması uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu yüzden bu önemli çalışmayı özellikle endüstriyel faaliyetler gösterecek işletmelerde son derece hassas bir şekilde yürütecek ve başarıya ulaştıracak deneyimli firmalara yaptırmak en yararlısı olacaktır.

Topraklama Projesi Nasıl Çizilir?

Topraklama projesinin nasıl çizildiği ile ilgili mühendislik firmaları ve danışmanlık hizmeti sunan firmalar yetkin olarak kabul edilmektedir. Gerekli teknik kaidelere ve elbette mevzuata uygun şekilde tasarlanarak projeye dönüştürülmesi istenmektedir. Yönetmeliklerde yer alan maddelere tam uygunluk aranmaktadır. Denetimlerde kesinlikle taviz verilmeyen önemli projelerden biridir. Hatasız yapılması istenmektedir. Binaya giren elektrik akımının topraklama metodu ile direncinin dengeye bindirilmesi bu proje sayesinde gerçekleştirilmektedir. Temel topraklama direnci bu konuda önemli bir kavramdır. Yapılan incelemelerde bu husus üzerinde önemle durulmaktadır.

Yüksek bütçeli yatırımların yapıldığı fabrikalar, hastaneler, endüstriyel tesisler gibi işletmelerin topraklama projelerinin uzman mühendislerin yer aldığı firmaları tarafından yapılması, ihale şartnamelerin uygun hareket edilmesi, uygulama noktasında deneyimin önemli farklar yaratması, kaliteli ürün kullanılarak nitelikli işçilik sergilenmesi başarıya ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden topraklama projesinin uzman mühendisler ve deneyimli teknikerler tarafından çizilmesi, yine uzman bir işçilik ile uygulamaya dönüştürülmesi son derece önemlidir.

Mimari proje baz alınarak yapılan topraklama projesinde zemin çok önemlidir. Zemine en yakın kat hangisi ise esas proje bu kat üzerinden yürütülmektedir. Sayaç panosu başta olmak üzere projenin temellendirileceği mekan tespit edilerek işleme başlanır. Hem yatay hem de dikey topraklama işlemi yapılmalı ve bu durum projede de yer almalıdır. Binanın en üst katından başlayarak zemine ve oradan da toprağa ulaşacak şekilde topraklama sistemi tesis edilmelidir.

Topraklama Projesi Neden Önemlidir? - Çevre Group

Topraklama Projesi Neden Önemlidir?

Topraklama projesi yüksek gerilimden beslenen bir binanın olası risklerde elektrik enerjisi tarafından zarara uğratılmaması ve binadakilerin can güvenliğinin tehlikeye girmesi adına önemli farklar yaratmaktadır. Herhangi bir elektrik kaçağı veya normal olmayan bir unsurun müdahalesi söz konusu olduğunda elektrik çarpmalarının önüne geçilmesi için topraklama çok önemlidir. Bazen hususi kullanımlarda konutlarda sigortayı attıran durumlar vuku bulabilmektedir. Böyle durumlarda topraklama devreye girerek sigortayı attırır ve kişileri elektrik çarpmasın diye devreye girer. Bir nevi can kurtarıcı rolündedir.

Yeni yapılarda topraklama projeleri uzman mühendislerin kontrolü ile gerçekleşmelidir. Yapı denetim firmaları ile yerel yönetimlerin yapacağı incelemelerde topraklama başta olmak üzere yapı planlarının tümü kontrolden geçirilmektedir. Elektrik de son dönemlerde gelişen teknoloji ile birlikte tehlike olmaktan çıksa da yine de aşırı yüklenmelerde riskini korumaktadır. Özellikle endüstriyel sahalarda aşırı elektrik tüketimi yapan büyük makineler, ocaklar vb ekipmanların topraklama ile güvenirliliğini sağlamak sağlıklı olacaktır.

Ülkemizde topraklama projesi yapan yetkili firmalar bulunmaktadır. Gerilimin toprağa verilmesi ile riskli durumların önüne geçilmektedir. Koruma topraklaması genelde kullanılmayan alanların güvenliğini teşkil eder. İşletme topraklaması ise aktif halde olacak makinelerin kullanılması sırasında zarar görmemesini amaçlar. Genelde büyük kurumların veya işletmelerin faaliyetlerini güvence altına almak amaçlanır. Yıldırım topraklaması ise gökyüzünden gelecek yüksek elektrik akımının direkt olarak toprağa yüklenmesini amaçlar.