Skip to main content

Asbest Danışmanlık


Asbest danışmanlık tehlikeli maddelerden korunma ile ilgili çalışmalar kapsamında yapılan ve asbest gibi kanserojen maddelerden korunma amacını taşıyan, tespit, söküm, nakliye ve bertaraf hizmetlerinde alınacak danışmanlığı ifade etmektedir.

Herhangi bir binada veya çevrede asbest varlığından şüphe ediliyorsa ilk yapılacak iş asbest danışmanlığı hizmeti veren yetkili ve akredite edilmiş bir firma ile iletişime geçmek olmalıdır. Bu konuda Çalışma Bakanlığının yetki verdiği sayılı firmalardan birini bulup hizmet satın alma ve sözleşme imzalama sürecini başlatmak gerekir. Bu firmaların sahip olduğu yetki başka firmalarda bulunmamaktadır.

Herhangi bir yerde asbest varlığı söz konusu ise, daha önceki yapılaşma sürecinde asbest kullanıldığından şüphe duyuluyor veya yapı planında bu konudan bahsedilmiş ise, orada yapılacak yıkım veya tadilat çalışmalarında asbeste maruz kalmamak için kesinlikle asbest danışmanlık hizmeti almak gerekir. Bu çalışmalarda dikkatli olunması ve asbestin sökülüp bertaraf edilmesi için bilimsel ve teknik anlamda destek almaya ihtiyaç duyulur.

Özellikle yıkım çalışmalarında kullanılan araçların asbest maddesinin kullanıldığı alanlara zarar vermesi ve asbesti açığa çıkararak tozuna maruz kalma riskini artırabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu konuda bakanlık tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan uzmanların görev alması zaruridir.

Asbest Danışmanlığı Hizmetini Nasıl Alabilirim?

Asbest danışmanlığı hizmetini almak için öncelikle buna ihtiyaç duymalısınız. Bakanlık tarafından yetkilendirilen çevre danışmanlık firmaları asbest ile ilgili çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Bu hizmeti almak için yıkım veya tadilat yapacağınız bina veya gemi gibi bölgeler ile ilgili etüt çalışması gerçekleştirmelisiniz. Bunu kesinlikle işinin ehli uzmanlar veya mühendisler yapmalıdır. Bu etüt çalışmasını çevre danışmanlık firmaları bünyelerindeki uzmanlar aracılığı ile bu hizmeti yürütmektedir.

Hizmet satın alma sürecinde ise kesinlikle profesyonel bir tutum benimsenmesi tüm paydaşlar açısından yararlı olacaktır.

Öncelikle asbest danışmanlığı yapan firmalar ile sağlıklı bir iletişim kurulması, sonraki süreçler için oldukça faydalı olmaktadır. İşin detaylarının anlatılması, beklentilerin dile getirilmesi ve sonucunda işlemlerin profesyonel bir şekilde yapılması, asbest bertarafı için en verimli çalışma şekli olmaktadır.

Yetkili firmalardaki uzmanların mekana gelip asbest varlığının tespiti için numune alması ve bu örnekleri yine sertifikalı laboratuara göndererek analizinin yapılmasını sağlaması, yapılacak söküm faaliyetlerinin niteliği açısından gerekli olmaktadır. Uzmanlar numune alır, laboratuara gönderir ve sonra gerekli izinler alınarak yıkım öncesinde asbestlerin sökülmesi sağlanır.

Böylece bina yıkımında veya fabrikalardaki büyük fiziksel tadilatlarda çalışanların asbeste maruz kalmaması sağlanır. Ortamdaki asbest söküldükten sonra risk ortadan kalkınca ilgili personel yıkım faaliyetlerine başlayabilir. Böylece hem yakın olarak çalışma yapan personel etkilenmez hem de yıkım sırasında ortaya çıkacak toz bulutunda asbest tozu yer almayarak çevredekilerin de sağlığı tehlikeye atılmaz.

Sağlıklı ve verimli bir çalışma için asbest danışmanlığı alarak yetkili firmaların profesyonel yol göstericiliğinden istifade etmek gerekir.

Asbest Danışmanlık Veren Firmalar

Asbest danışmanlık veren firmalar, Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve her şeyiyle tüm asbest sürecini yönetmeye muktedir firmalardır. Tüm izinleri ve sertifikaları tamdır. Bünyelerinde istihdam ettikleri uzmanlar da gerekli zorlu sınavları geçerek belge almış, alanlarında sayılı profesyonel personeller arasındadır.

Tüm ülkede bu konuda uzmanlık kazanmış personel sayısı oldukça azdır ve yaptıkları iş itibariyle oldukça önemli bir görevi ifa etmektedirler. Asbest söküm uzmanları olarak adlandırılan bu yetkin personeller, bu konuda danışmanlık alınabilecek en ideal ve yasal gruptur.

Çevre danışmanlık firmaları, asbestin yaratacağı etkiyi bilerek uzmanlar vasıtasıyla önlem almakla yükümlüdür. Yıkılacak bir binanın yetkili kişileri, müteahhitleri veya amirleri, bu firmalar ile iletişime kurarak ilgili çalışmaların yapılmasını talep ederler. Numune alınarak analize gönderilir ve gelen sonuca göre tehlikeli madde ile çalışma prensipleri yerine getirilir. İş güvenliği uzmanları ve asbest söküm uzmanları eşliğinde tüm güvenlik tedbirleri alınır.

Çalışanlar kişisel koruyucu donanımları ile çalışmaya girerler. Bu donanımlar ile belirlenen bölgelerin dışında kesinlikle çıkılmaz. Steril bir ortamda kıyafetler değiştirilir ve dışarıya çıkılır. Aynı şekilde iş başlamadan önce de aynı ortamda donanımlar giyilerek, risk bertaraf edilir.

Asbest ile çalışmanın tehlikesi gerekli eğitimler ile çalışanlara verilmelidir. Bunu da yine uzmanlar sağlamaktadır. Asbest danışmanlığı günümüzün oldukça önemli iş kollarından biri olup; profesyonel olarak gerçekleştirilmez zorundadır.