Skip to main content

Elektrik –Mekanik Projeler


Elektrik-mekanik projeler binaların tasarım aşamasında hazırlanan ve oldukça işlevsel olan çalışmalardır. Profesyonel olarak hazırlanan elektrik projeleri ve mekanik projeler binanın döşenmesi ve hazır hale getirilmesi için oldukça önem arz etmektedir.

Isı yalıtımdan, ısıtmaya, soğutmadan, sıhhi tesisata kadar, havalandırmadan yangından korunmaya, endüstriyel klimadan buhar tesisatına kadar ihtiyaç duyulan her mekanik işlem için bu tür projeler kullanılmaktadır.

Bir binanın özellikle endüstriyel bölgede yer alacaksa ihtiyaç duyduğu çok sayıda mekanik işlem olacaktır.

Hem kullanılan makinelerin yüksek akımlı olması hem de birçok açıdan işlevsel tasarımlara ihtiyaç duyulması elektrik-mekanik projelerin uzmanlar tarafından hazırlanmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu yüzden elektrik-mekanik projeler alanında yetkin firmalar ile anlaşmak paydaşların lehine olacaktır.

Elektrik –Mekanik Proje Çevre Group - Çevre Group

Elektrik-Mekanik Projeler Hazırlama

Türkiye’nin en saygın kuruluşlarından elektrik-mekanik projeler hazırlama konusunda destek alabilirsiniz. Ücretsiz keşif desteği ile proje çizilecek alanın yapı durumunu kontrol ederek ilk aşama tamamlanmaktadır. Hazırlık safhasında yapılan ön etüt çalışması büyük resmin çizilmesi için ilk fikirlerin oluşması adına yardımcı olmaktadır. Özellikle elektrik projelerinde ana dağıtım sistemlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili rapora ilişkin verilen hazırlanması önemli olmaktadır. Binanın mimari yapısına uygun olarak tasarlanan bu tip projeler tamamen profesyonel olarak hazırlanmakta ve teslim edilmektedir.

İlk proje tasarlandıktan sonra ana projenin hazırlanması ve ilgili birimlere aktarılması yapılır. Projeyi hazırlayan firma ile uygulayıcı/yüklenici firma farklı ise her ünite kendi sorumluluk alanındaki çalışmaları yürütür. Binanın inşası sırasında yapılması gereken tüm çalışmalar ilgili birimler tarafından hazırlanır. Yapının denetimi sırasında da projenin türüne ve yapılan çalışmanın niteliğine göre hangi firmanın yetkisi altındaysa ona göre bildirim yapılmaktadır. Elektrik projelerinde keşif aşaması çok önemlidir çünkü ilk izlenim ve projenin tasarlanması orada gerçekleştirilir.

Elektrik –Mekanik Proje İstanbul - Çevre Group

Elektrik-Mekanik Projeler Çizen Firmalar

Elektrik-mekanik projeler çizen firmalar mühendislik yetkisi olan ve bu alanda uygulama yapabilme yeterliliğine sahip firmalar olarak bilinmektedir.

Herhangi bir binada yapılacak elektrik şemasını çizme, devreyi tasarlanama de uygulamasını yapma işinden önce gereken projelendirme safhasında mühendislik çizimi gerekli olmaktadır. Bu firmaların ellerinde sahip oldukları sertifikalar ile durumun resmini çizdikleri ve onay yetkileri olduğu için gerekli imzaları atıp projenin uygulanacağı birime aktardıkları gözlenmektedir. Bu yüzden yetkili ve sertifikalı firmalara proje çizdirmek ve profesyonel anlamda yüklenici diğer firma ile uygulamaya yönelik adımlar atmak en mantıklı tercih olacaktır.

Ülkemizde elektrik-mekanik projeler çizen firma sayısı bir hayli fazladır. İlgili odalardan hangi firmaların yetkili olduklarına dair bilgi alınabilmektedir. Ayrıca bakanlıklar tarafından yetkilendirilen kuruluşlar da bu anlamda yardımcı olmaktadır.

Özellikle İstanbul ve çevresinde endüstriyel tasarım alanında yapılan yeni yatırımlar için gerekli olan elektrik projelerinde firmalardan danışmanlık almanız önerilmektedir. Böylece uzmanlık gerektiren bir iş için en yetkili kuruluşlar ile çalışmanın sağladığı avantajlardan faydalanmış olacaksınız.

Elektrik –Mekanik Projeler - Çevre Group