Skip to main content

Enerji Kimlik Belgesi


Enerji kimlik belgesi, binaların enerji tasarrufu konusundaki durumlarını, verimlilik başlığında ne derecede olduklarını tespit edip belgeleyen bir çalışmadır. Binalardaki enerji israfının önüne geçilmesi için önemli bir belge olarak bilinmektedir.

Doğal kaynaklar kullanılarak üretilen ve insanların çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için tüketilen elektrik ve ısı gibi enerjilerin çokça tüketilmesinin önüne geçmek hedeflenmektedir.

Dünyamızın yaşı ve artan nüfusu düşünüldüğünde artan enerji tüketimi tehlikenin boyutunu artırmaktadır. Bu yüzden binalar özelinde önlem almak gerekmekte, bunu hem bina sahipleri hem de ilgili yetkililer eş güdüm içinde tamamlamalıdır.

Enerji Kimlik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar - Çevre Group

Atmosferi tehdit eden çevre kirliliği, sera gazı, araçlardan çıkan egzoz gazları, fabrika bacalarından çıkan filtrelenmiş olmasına rağmen zehirli dumanlar gibi etmenler, alınması gereken tedbirler bakımından her kurumun ve paydaşın üstlenmesi gereken önemli roller olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle enerji kimlik belgesi alması zorunlu olan binaların hızlı bir şekilde bu testleri yaptırması, incelemelerden sonra belgelendirmeyi tamamlaması önem arz etmektedir.

Bir binanın enerji tüketiminde hangi seviyede olduğunun bilinmesi alınması gereken önlemler konusunda yol gösterici olmaktadır.

Binalarda yalıtımla ilgili yapılacak çalışmalarda da rehber niteliğinde sonuçlar veren enerji kimlik belgesi, tüketim konusunda bilgi vermesi açısından da fikir sahibi olunmasına yardımcı olmaktadır. Fabrika çıkışlı bütün makine ve araçların enerji tüketimini belirten belgeler bulunduğu için, bu çalışma artık binalar içinde yapılmaktadır. Böylece makineler ve araçlar gibi sabit halde bulunan binaların da enerji tüketim oranı belirlenmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Binaların enerji tüketimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı enerji kimlik belgesi nasıl alınır, bu belgeyi vermekle yetkili kuruluşlar nelerdir soruları, tüm paydaşların cevabını öğrenmeye çalıştığı konular arasındadır. Her sektörde olduğu gibi bu tür işlemleri yapan ve belgelendirmeleri sağlayan özel kuruluşlar bulunmaktadır. Sektörel olarak Enerji Bakanlığına bağlı bulundukları için bu yetkili firmalar ilgili bakanlıktan sertifika alarak binalar ile ilgili enerji kimlik belgesi oluşturmaktadırlar.

Danışman firma olarak görev alan bu kuruluşlar enerji kimlik belgesi vermeye yetkilidir.

Kısaca EKB olarak adlandırılan enerji kimlik belgesi alan binalar böylece enerji verimliliği bakımından sınıflandırılmaktadır. Bu verimlilik başlığı altında yapılan incelemede binanın aydınlatmasından havalandırmasına, sıcak su tüketiminden ısıtmasına ve soğutmasına kadar birçok etmen bakımından tüketim miktarları test edilmektedir. Bunlar incelenerek binanın enerji performansı hakkında fikir edinilmektedir.

Enerji bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar enerji kimlik belgesi düzenleyerek binanızı sınıflandırmış olmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi - Çevre Group

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatı

Enerji kimlik belgesi fiyatı yapılacak incelemelere ve işlemlere göre farklılık gösterebilmektedir. Hem binanın metrekaresi hem kat sayısı hem de incelenecek kriterler bakımından ücret konusunda standart bir şey söylemek zor olmaktadır. Binanın tekil olması, çok katlı olması veya metrekaresinin büyük olması etken rol oynamaktadır.

Elbette apartmanlar veya siteler gibi tek tip inşa edilmiş yapılarda genellikle iklimsel koşullar da göz önünde bulundurularak birbirine benzer tüketimler söz konusu olmaktadır. Bu yüzden bu tür toplu konut yapılarda enerji kimlik belgesi düzenlemek çok zorlamamaktadır.

Ülkelerin enerji tüketimleri incelendiğinde sahip oldukları kaynakları fütursuzca harcayan, geleceğini tehlikeye atan ülkelerin çevre kirliliği ve karbon ayak izi hesaplamalarında da ön sıralarda oldukları görülmektedir.

Yaşanabilir bir dünya bırakmak için bireysel, kurumsal ve resmi tüm paydaşların birlikte hareket etmesi adına eylem planları düzenlemek, bu eylem planları doğrultusunda binalara enerji kimlik belgesi gibi dokümanların hazırlanması, her paydaşın bu doğrultuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir.

Enerji kimlik belgesi başta olmak üzere diğer çalışmaların da aksatılmaması konusunda gerekli denetimlerin de yapılması ilgili birimler tarafından takip edilmelidir