Skip to main content

Asbest Sökümü


Asbest sökümü, daha önce kullanılan ancak yıkım kararı ile birlikte artık kullanılamaz hale gelen birçok binada yapılan riskli işlerden birisidir. Kanserojen madde olarak insan hayatını tehlikeye attığı için oldukça dikkatli ve tamamıyla profesyonel olarak yapılması gereken bir iştir.

Teknik olarak uzmanlar ve bu konuda eğitim almış kişiler tarafından arındırılan bir bölgede yapılan çalışmaların tamamı asbest sökümü olarak adlandırılmaktadır. Bu genel ifadenin içinde birçok bilimsel süreç yer almaktadır. Çalışanların sağlığını koruma temelli ilerleyen bir iş süreci söz konusu olduğu için deneyimsiz firmalar ile çalışmak birçok riski beraberinde getirecektir.

Günümüzde iş ilanları arasında da oldukça sık rastlanmaya başlanan asbest sökümü, belirli nitelikli eğitimlerden sonra yapılması zorunlu olan bir iş kategorisinde yer almaktadır. Risk beraberinde kazancı da getirmektedir ancak işin profesyonel boyutu daha ön planda olmaktadır. Doğada kendiliğinden bulunan bir madde olan asbest birçok sektörde hammadde olarak kullanılmakta ve oldukça kuvvetli özellikte yer almaktadır. Kullanıldığı sektöre katkı sağladığı bilinmesine rağmen sağlık açısından risk taşıdığı da unutulmamalıdır.

Temelde inşaat alanında çokça kullanılan ancak bir müddet sonra alt yapı veya bina değişikliği nedeniyle yıkılan veya bozulan yapılarda asbest yer aldığı bilindiği için, uzmanların istihdam edildiği bir danışmanlık firmasıyla anlaşma yoluna gidilmektedir. Bu maddenin sökülmesi sırasında tamamen kamufle olan çalışanların belirli kalitede bir firmadan hizmet satın alınarak yaptığı çalışmalar amacına ulaşmaktadır.

Asbest Sökümü Nasıl Yapılır?

Binalarda veya alt yapılarda yer alan asbest sökümü nasıl yapılır, bu konuda hangi uzmanlardan yararlanmak gerekir sorusu, sektörde çalışan ve işbirliği yapan birçok kuruluşun sorduğu sorular arasındadır. Kullanılması, sökülmesi, taşınması ve depolanması ciddi sağlık riski barındıran asbest maddesinin söküm işlemi arındırılmış bir ortamda yapılmaktadır ve yetki sahibi olmayan, gerekli kişisel koruyucu donanımlara sahip olmayan hiç kimse bu alanlara girememektedir. Yasaklara uyarak insan sağlığı korunabilmektedir. Söküm işleminde çalışan tüm personel sertifikalı olmak zorundadır. Bu eğitimi almayan kişilerin bu sektörde ve özellikle asbest sökümü işlerinde çalışması yasaktır.

Öncelikle bu işlemleri yerine getirecek personelin kapsamlı bir sağlık kontrolü şarttır. Daha sonra alanda çalışmaya yeterli raporu alarak sürece dahil olması istenmektedir. Kişisel koruyucu donanımı giyerek asbest söküm alanına girebilir. Söküm işlemi bir asbest söküm uzmanı eşliğinde yapılır. Uzman gerekli gördüğü yerlerde müdahale ederek yanlış işlem yapılmasına mani olur. Böylece hem insan sağlığı korunur hem de asbest sökümü sırasında ortaya çıkan gaz veya tozun yayılması önlenir.

Asbest sökümü gerçekten üzerinde önemle durulması gereken bir dizi tedbir eşliğinde yapılmalıdır. Ülkemizde birçok inşaatta bu madde geçmişte kullanılmıştır. Bu yüzden artık daha modern tekniklerle inşa edilmesi gereken binalar yıkılırken, asbestin ortaya çıkma durumu düşünülmekte, bu risk hesaplanarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Asbest Sökümü Fiyat (Ekonomik) - Çevre Group

Asbest Sökümü Tehlikeli midir?

Asbest sökümü son derece tehlikeli bir iştir. Doğada kendiliğinden yer alan formları bile bölgede yaşayan insanların sağlığını tehlikeye atabiliyorsa, çeşitli endüstriyel süreçlerden geçtikten sonra tehlikesi daha da artmış olmaktadır. Bu yüzden inşaat sektöründe yapılan söküm işlemlerinde son derece hassas davranmak önemlidir. ABD’de sadece asbestin vermiş olduğu hastalıklar ve rahatsızlıklar yüzünden mağdur olmuş çalışanlara hukuki destek sağlayan avukatlar bulunmaktadır. Asbestin neden olduğu kanser vakaları görüldüğü gibi tüm dünyanın problemidir ve sektöre ilgi gösterilmesinin de temel sebebi bu olmaktadır.

Asbestin çeşitli türleri olduğu için hangi cinsin söküm işlemine maruz kalacağı önceden belirlenmeli ve materyal ile ekipman ona göre hazırlanmalıdır. Bir yıkım planı yapıldıktan sonra işe koyulmak gerekir. Asbest sökümünde kesinlikle A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı da sürece dahil olmalıdır. Gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra işleme başlanabilir.

Söküm sırasında ortaya çıkan tozun solunmaması için maske kullanılması zorunlu tutulmaktadır. Sökülen her parça mutlaka sızdırmaz çuvallar ile taşınmalıdır. Taşıma işleminde de tüm personel dikkatli olmalıdır. Çuvalların etiket ile belirlenmesi ve nakledilmesi önemlidir. Asbest sökümünden sonra mekanın belirli temizleyiciler ile temizlenmesi ve ortak kullanıma açılması önemlidir. Bakanlık belirli bir plan dahilinde çalışılmasını ve bu planların işlemler başlamadan önce izne dönüştürülmesini istemektedir. Gerekli yazışmaların yapılması ise asbest sökümü konusunda deneyimli firmaların rehberliğinde kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.