Skip to main content

Kentsel Dönüşüm Asbest


Bina yıkım ve hafriyat işlemi genellikle kentsel dönüşüm gerektiren bölgelerde yapılan ve sık rastlanan uygulamalardan birisidir. Yıkımına karar verilen binaların her açıdan incelenmesi, gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınarak yıkıma başlanması son derece hayatidir. Özellikle eski tip binaların birçok biriminde, duvarlar arasında veya katlar arasında yer alan asbest maddesi, yıkım anında ciddi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Asbest tozuna maruz kalan birçok çalışan ilerleyen süreçlerde kanserojen madde almalarından ötürü sağlık açısından zor günler geçirebilmektedir. Bunu önlemek için asbest maddesinin olup olmadığı konusunda yapılacak envanter raporu ile binadaki riskler tespit edilmiş olur.

Bina Yıkımı Asbest Tehlikesi- Çevre Group

Bina yıkımından önce yapıdaki asbest tehlikesi asbest envanter raporu ile ortaya çıkarılmaktadır. Deprem tehlikesi veya diğer sebeplerle yıkım kararı verilen yapılarda işlem başlamadan, resmi yazışmalar yapılmadan önce hazırlanması gereken birçok rapor bulunmaktadır. Asbest maddesinin ölçülmesi için binanın çeşitli yerlerinden alınacak numuneler ile sonuca ulaşılır. Laboratuar ortamında yapılan analizler ile numunelerde asbest olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Ancak alınan örneklerin çok korunaklı şekilde uygun araçlarla taşınması ve ulaştırılması gerekir. Bu maddeye kesinlikle elle temas edilmemelidir.

Ülkemizde yıkım kararı verilen binaların çoğunda asbeste rastlanmaktadır. İş makineleri yaklaşmadan önce asbest tehlikesini bertaraf etmek amacıyla söküm çalışmaları yapılır. Ama öncesinde resmi sonuca ulaşmak amacıyla envanter raporu çıkarılmalıdır.

Bina Yıkımında Asbest Tehlikesi

Yıkılması gereken binalarda yasal izinler alındıktan sonra yapılması gereken ilk çalışma asbest varlığının test edilmesidir. Bunu yapması gereken Çevre Danışmanlık firmaları bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir. Bu firmalarda yer alan uzmanlar asbest envanter raporu oluşturulması ve varlık incelemesi yapılması konusunda profesyoneldir. Belirli alanlarda eğitim alarak bu çalışmayı yapmaya hak kazanan uzmanlar, hazırladıkları raporlar ile binalarda saha sonra yapılması gerekenler hakkında öngörü oluşturmaktadırlar.

Hiçbir önlem alınmadan, asbest testler yapılmadan bina yıkımına başlamak başta çalışan personel olmak üzere yakın çevredeki herkesin sağlık problemi yaşama riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Asbest tozunun solunması kanser riskinin artmasına neden olmaktadır. Bu olumsuz durumlar karşı karşıya kalan çalışanların iş güvenliği açısında risk taşıdığı da unutulmamalıdır. Bu raporlar elde edilmeden yapılacak çalışmalarda ceza söz konusu olmaktadır. Hem para cezası olması hem de işletmenin mühürlenmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için asbest konusunda deneyimli olan firmalar ve bu firmalarda görevli uzmanlar ile çalışmak avantaj doğuracaktır.

Bina yıkımında asbest tehlikesi yaşamamak için hem bir iş güvenliği uzmanı hem de asbest söküm uzmanı ile birlikte çalışmak en sağlıklısı olmaktadır. Asbestli alanda bu madde ile çalışmak başlı başına bir meslektir. Kişisel koruyucu donanımlar kullanılarak girilen bu alanlardan çıkışta bir nokta belirlenmekte ve çalışanlar asbest bulaşma ihtimali olan kıyafetlerini bu alanlarda çıkararak işyerinden ayrılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Asbest - Çevre Group

Hafriyat İşlemlerinde Asbest Faktörü

Sadece bina yıkımı değil ortaya çıkan hafriyatın taşınmasında da asbest faktörüne dikkat etmek gerekmektedir. Asbest sökümünden sonra çuvallanması, bekletilmesi, nakledilmesi ve ilgili firmalara verilmesi aşamaları son derece titizlikle yürütülmelidir. Bu nedenle tamamen profesyonel olması gereken bu işlemlerde amatör davranmamak, yetkisiz firmalarla çalışmamak, deneyim sahibi olmayan söküm uzmanları ile işbirliği yapmamak her açıdan sizin lehinize olacaktır. Ülkemizde asbest tespiti anlamında son yıllarda ciddi uzman alımı olduğu için, bu alan artık bilinen ve üzerinde bilimsel çalışmalar yapılan bir alan haline gelmiştir.

Özelikle bu alanda çalışan insanların ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden geçirilmeleri, çalışma sırasında bir uzman eşliğinde söküm işlemini yapmalar, kişisel koruyucu donanımlar giyinmeleri sağlık risklerinden uzaklaşmak için yeterli tedbirler olacaktır. Ancak ihmal sonucu iş esnasında hafriyat taşınırken bilmeden asbestli maddeye temas edilmesi, hızlı bir şekilde bir sağlık kuruluşuna sevi gerektirecektir.

Söz konusu olan sağlık olduğu sürece asbest sökümü veya envanter raporu konuları ciddiyetini korumaktadır. Tadilat yapılacak binalarda asbest testi istenmesi, ölçümlerin yeni nesil tarafından yeterli olmasa da benimsenmesi, risklerin bertaraf edilmesine yardımcı olmaktadır. Bina yıkım ve hafriyat konusunda profesyonel şirketlerle çalışmanız işlerinizi her açıdan kolaylaştıracaktır. İş güvenliği uzmanları asbest ile çalışmaları için tehlikeli madde danışmanlığı başta olmak üzere birçok saha görevlisi ile işbirliği yapmaktadır. Çalışanların sağlığını korumak için alınan bu önlemlere işverenler de dahil olmalıdır.