Skip to main content

Geoteknik Rapor


Geoteknik rapor yapıların inşa edilmeden önce çeşitli riskler açısından incelenmesi, zemin durumu, depreme dayanıklılık gibi unsurların tetkik edildiği çok önemli bir çalışmadır.

Alanında uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Yapıların inşası sırasında meydana gelebilecek risklerden, henüz başlangıç aşamasında uzaklaşmayı amaçlar. Sonra meydana gelebilecek problemlerin önüne geçilmesi açısından çok değerli bir kaynak olmaktadır. Bu yüzden geoteknik rapor, kısaca yapının inşa edileceği coğrafyanın incelenmesi olarak tanımlanabilir.

Geoteknik Rapor Nereden Alınır? - Çevre Group

Yapının inşa edileceği zeminin katmanlarını içine alan bir yaklaşımla hazırlanan geoteknik rapor, deprem risklerini de içeren bir çalışmadır. Ayrıca inşa alanının iklimsel değerlendirmesi de bu açıdan yapılarak olası bir su taşkını veya aşırı rüzgarın yaratacağı etkiler hesaplanmaktadır.

İnşaatın dayanıklı olması açısından, yalıtım özelliklerinin mevcut iklim koşullarına göre düzenlenmesinden herkesin memnun kalacağı bilinen bir gerçektir. Bu yüzden geoteknik rapor bun konulara değinmekte ve son aşamaya kadar geçecek sürecin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olmaktadır. Elbette bu sayılan faydaları sağlaması için uzman ve yetkili kişilerce hazırlanması gerektiğini de belirtmek isteriz.

Geoteknik Raporda Neler Bulunur?

Geoteknik Rapor - Çevre Group

Geoteknik raporda bir alan ile ilgili olarak oldukça fazla detay yer almaktadır. Bunlar arasında inşaat sahası hakkında bilgi, inşa edilecek yapı hakkında bilgi, mevcut zemin araştırmaları ile ilgili bilgiler, mevcuda ek olarak yapılmazı lüzum görülen zemin araştırmaları, yer altı sularının durumu, zemin profilleri, zeminde yer alan tabakaların incelenmesi, penetrasyon testi, deprem riskinin incelenmesi, yer altında meydana gelen fay hareketleri, yapı zemin etkileşimi yer almaktadır. Tüm bu bilgiler yapının zeminde ne kadar sağlam duracağı, zeminde meydana gelmesi olası hareketlere karşı dayanıklılık seviyesi ve muhtemel risklerin incelenmesine yaramaktadır. Böylece inşaat bittikten sonra yapı içinde tehlikesiz ve risksiz şekilde çalışma veya yaşama olanağı olup olmadığı tetkik edilmektedir.

Projenin harita görseli de geoteknik raporda bulunan detaylardan biridir. Yapılan zemin etüdünde ortaya çıkan sondaj derinliği, zemindeki tabakaların sayısı ve etkileşimi raporda belirtilmektedir.

Zeminin ani oturma miktarı da araştırılarak, olası bir depreme karşı göstereceği reaksiyon ile ilgili de öngörüde bulunulur. Bu detaylı bilimsel araştırmada yer altı sularının durumu da mercek altına alınmaktadır.

Geoteknik Rapor Nasıl Hazırlanır?

Geoteknik Rapor Nasıl Hazırlanır? - Çevre Group

Geoteknik rapor inşaat mühendisi tarafından bilimsel olarak hazırlanır ve tamamen uzmanlık gerektiren bir rapor türüdür.

Mühendisler tarafından yapılan araştırmaların yazıya ve verilere dönüştürüldüğü teknik bir çalışma olarak göze çarpmaktadır. Bu yüzden bu konuda yetkili olan firmalara hazırlatılması, binanın sağlığı açısından son derece önemlidir. Geoteknik rapor hazırlama konusunda amatör olanlar için yayınlanmış eğitimler de vardır.

Uzmanlık alanı ilgili mühendislik dalları olduğu için, bu alanlardan mezun kişilerin rapor hazırlama konusunda zaman içinde daha kolay tecrübe kazandığı gözlenmektedir.

Binaların yapılaşma aşamasında ilk süreçte problemlerinin anlaşılması, kondurulduğu zeminin özelliklerinin incelenmesi, bakanlık tarafından da istenen ve takip edilen bir çalışmalar bütünüdür.